Informacje o Nesebarze w Bułgarii

Cerkiew św. Paraskewy

Cerkiew św. Paraskewy

cze 1, 2012

Kościół św. Paraskewy to częściowo zachowana średniowieczna świątynia ortodoksyjna . Wchodzi w skład kompleksu Starego Miasta Nesebaru wpisanego na listę UNESCO. Kościół św. Paraskewy posiada jedną nawę i pięciokątną apsydę oraz bogaty wystrój zewnętrzny. Jego kopuła i dzwonnica nie zostały zachowane do dzisiaj i nie wiadomo, której z trzech świętych o nazwie Paraskewa, cerkiew została poświęcona.

Data powstania kościoła św. Paraskewy jest kwestią nie rozstrzygniętą do dzisiaj. Chociaż niektórzy badacze twierdzą, iż swoją oryginalną konstrukcję cerkiew posiada z X wieku, to ogólnie przyjmuje się, że została ona zbudowana na przełomie wieków XIII- XIV. Ocena ta opiera się na jej architektonicznych podobieństwach do kościołów z tego okresu średniowiecznej stolicy Bułgarii- Wielkie Tyrnowo. Jej budowę przypisuje się na okres panowania cara Iwana Aleksandra (1331-1371). Obecnie kościół nie jest aktywny (nabożeństwa się tutaj nie odbywają), ale pełni funkcję galerii sztuki.

Kościół św. Paraskewy jest jednonawowy, zbudowany na planie krzyża bizantyjskiego Posiada babiniec w zachodniej części i jedne szerokie pięciokątne prezbiterium we wschodniej części. Kościół został zbudowany z cegieł i wygładzonych kamieni.
W przeszłości kościół miał kopułę, a jego obecny dwu spadzisty dach został wybudowany w czasach najnowszych.
Podobnie jak inne kościoły w Nesebarze datowane na ten sam okres, kościół św. Paraskewy został bogato ozdobiony na zewnątrz. Konstrukcja ścian zewnętrznych obejmuje dwa rzędy bogato zdobionych ślepych łuków. Dwa rzędy po osiem wąskich łuków każdy dekorują północną i południową ścianę. Widoczne są także zdobienia z kolorowych ceramicznych rozet.